AKTUELLT

2020-06-06

zoom sommarretreat

Årets sommarretreat är bara för de som redan bor på Zengården, men alla medlemmar är välkomna att ansöka till zoom-deltagandet (hela retreaten eller bara teisho). Alla pass ska zoomas och zoom dokusan bjuds en gång om dygn. Var vänlig och ansöka innan 1 juni.

2020-07-02

virtual beginners' retreat

Given the current recommendations from the health authorities, we have reluctantly decided to cancel the beginners' retreats which were planned for July. Instead, we are offering a virtual beginners' retreat on zoom, from 2-5 July, which will be led by Sante Poromaa Roshi. The virtual retreat will be held in English. It will include a detailed introduction to zazen (Zen meditation techniques), group meditation sessions, dokusan (private interviews with the teacher), teisho (formal lectures by the teacher) and two days where we will follow a schedule of sitting and walking meditation. The cost of this retreat is 1000 kr and includes one month's free membership. If you are already a member, the cost is 500 kr. If you are interested in this, please email Magnus: zendoleader@zentraining.org.

Konstnärsresidens

Med start i år (2019), kommer zengården att hålla konstnärsresidens där vi under några veckor tar emot konstnärer som inte är medlemmar i vår organisation. Förutom nöjet i att få stödja konst och kultur, hoppas vi också på inspirerande umgänge och kommunikation.

Konstnärerna är, ifall de vill, välkomna att delta i våra meditationspass, föreläsningar och ceremonier. Konstnärerna förväntas respektera den zenträningsatmosfär vi har och att delta i måltider tillsammans med de boende på Zengården. Vi ber också konstnärerna att, under sin vistelse, ge en presentation eller paneldiskussion till de övriga på Zengården. Förutom det kommer konstnärerna att få leva i Zengårdens lugna atmosfär och ges utrymme att fritt utöva sitt konstnärsskap.

Datumen för konstnärsresidens-veckorna kommer att publiceras här på zentraining.org i början av november inför varje år, varefter ansökningar kommer att tas emot fram till den 28e februari (samma år som residenserna kommer pågå). Det finns inga satta kriterier för vem som antas, men fördel ges sökande som arbetar med politiska teman och teman med fokus på miljö inom visuell konst, performance, dans och koreografi, multidisciplinär konst, konceptuell konst och skrivande. Både individuella konstnärer och grupper på upp till fem personer är välkomna att ansöka.

Residensen inkluderar boende och tre veganska mål per dag. Enskilda konstnärer får ett eget rum medan grupper kan behöva bo tillsammans.

För mer detaljerad information om ansökningsprocessen eller andra frågor, kontakta oss på: artistres@zentraining.org

Här följer datumen för konstnärsresidenserna år 2020:

  • 21a april - 5 maj
  • 12e - 19e maj
  • 15 -22 september

Se den engelskspråkiga versionen av hemsidan för att läsa om de olika konstnärerna och projekten.

Zengården   |   e-mail: enquiries@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631   |   Plusgiro: 45 97 38-1