AKTUELLT

2020-09-18

online deltagning

Medlemmar får gärna ansöka till online deltagning i alla retreater och sesshiner, genom medlemssidor av zazen.se. Mejl oss om du har frågor.

2020-09-25

helgretreat

Sista ansökningsdag är förbi, men medlemmar kan mejla oss angående ev. sen ansökning.

2020-10-10

oktobersesshin

Sista ansökningsdag är förbi för denna 7-dagars sesshin med Kanja-roshi, men medlemmar som vill ansöka kan kontakta oss angående sent anmälning.

2020-11-04

novembersesshin

Nu kan man ansöka till denna 4-dagars sesshin med Sante-roshi. Sista ansökningsdag är 21 oktober.

2020-11-28

rohatsusesshin

Rohatsusesshin leds av Sante-roshi i år. Medlemmar som vill delta behöver ansöka senast 3e oktober - antalet platser är begränsad.

2020-12-29

Nyårsretreat

Nyårsretreaten med Sante-roshi börjar kl 14.00 den 29e och avslutas med brunch på morgonen den 1e. Det blir en Jukaiceremoni och schemat kommer att likna sommar-retreaten. På nyårsaftonen blir det en nyårsceremoni som efter tolvslaget avslutas med Jukai. Sista ansökningsdag är 21 november.

Konstnärsresidens

Med start i år (2019), kommer zengården att hålla konstnärsresidens där vi under några veckor tar emot konstnärer som inte är medlemmar i vår organisation. Förutom nöjet i att få stödja konst och kultur, hoppas vi också på inspirerande umgänge och kommunikation.

Konstnärerna är, ifall de vill, välkomna att delta i våra meditationspass, föreläsningar och ceremonier. Konstnärerna förväntas respektera den zenträningsatmosfär vi har och att delta i måltider tillsammans med de boende på Zengården. Vi ber också konstnärerna att, under sin vistelse, ge en presentation eller paneldiskussion till de övriga på Zengården. Förutom det kommer konstnärerna att få leva i Zengårdens lugna atmosfär och ges utrymme att fritt utöva sitt konstnärsskap.

Datumen för konstnärsresidens-veckorna kommer att publiceras här på zentraining.org i början av november inför varje år, varefter ansökningar kommer att tas emot fram till den 28e februari (samma år som residenserna kommer pågå). Det finns inga satta kriterier för vem som antas, men fördel ges sökande som arbetar med politiska teman och teman med fokus på miljö inom visuell konst, performance, dans och koreografi, multidisciplinär konst, konceptuell konst och skrivande. Både individuella konstnärer och grupper på upp till fem personer är välkomna att ansöka.

Residensen inkluderar boende och tre veganska mål per dag. Enskilda konstnärer får ett eget rum medan grupper kan behöva bo tillsammans.

För mer detaljerad information om ansökningsprocessen eller andra frågor, kontakta oss på: artistres@zentraining.org

Här följer datumen för konstnärsresidenserna år 2020:

  • 21a april - 5 maj
  • 12e - 19e maj
  • 15 -22 september

Se den engelskspråkiga versionen av hemsidan för att läsa om de olika konstnärerna och projekten.

Zengården   |   e-mail: enquiries@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631   |   Plusgiro: 45 97 38-1