AKTUELLT

2017-10-07

Schema för sesshiner 2018

Schemat för 2018 är nu tillgängligt. Klicka här för pdf.

2017-12-02

rohatsu sesshin

Nu kan man ansöka till 7-dagars sesshinen som startar den 2 december och leds av Kanja-roshi. Rohatsu är en av de mest populära sesshiner varje år, och det viktigt att ansöka i tid. Sista ansökningsdag är 2 oktober.

Verksamhet

Här kan du läsa om de olika former av zenträning som bedrivs på Zengården.

Intensiv retreat - sesshin

En traditionell Japansk Zen-retreat, kallad sesshin, är en period där allt icke-nödvändigt arbete läggs åt sidan och deltagarna ägnar nio timmar eller mer åt formell zazen varje dag. Den tysta zazen-meditationen komplementeras varje dag av föreläsning (teisho) och två eller tre privata möten med läraren (dokusan). Sesshinens intensiva natur, ger oss möjlighet att lägga alla vardagasproblem åt sidan och fokusera på att förena sinnet, med målet att se in i vår sanna natur.

Vi erbjuder nio sesshiner per år. Fem av dessa är sju dagar långa och fyra är fyra dagar långa. Om du inte har varit på någon sesshin innan, vill vi att du kontaktar oss via mail.

Klicka här för att se schema för 2017.

Klicka här för att se schema över 2018 års sesshiner.

Klicka här för att se sesshinschemat.

Klicka här för att ladda ner en ansökningsblankett för sesshin.

Sommarretreat

I juli håller vi också en sjudagars retreat med lite lättsammare schema än under en sesshin. Retreaten är passar bra för dem som inte praktiserat zen under så lång tid.

Heltidsträning

Intensiv retreat (sesshin) är en form av zenpraktik. Mellan sesshiner, erbjuder vi en annan form – zenträning på heltid. Istället för att fokusera så mycket på formell zazen, rör vi oss mellan basen av daglig zazen till att hålla oss uppmärksam och närvarande i alla dagliga aktiviteter, såsom arbete, umgänge, promenader och måltider.

Träningsschemat innehåller vanligtvis fem timmar formell zazen varje daga, fyra timmars arbete och flera timmar fritid. Dokusan (privat möte med lärare) erbjuds för att ge elever personlig guidning i deras utövande. En dag i veckan är ledig dag. Om du vill komma till zengården, var god och kontakta oss via mail.

Introduktion till Zen

Om du är ny inom zen eller aldrig har provat, kan vi arrangera en introduktion till zenpraktik. Vi går igenom de praktiska aspekterna av zenpraktik, inklusive meditationspositioner, meditationsövningar och det kommer finnas gott om tillfälle att fråga både om zen som teori och praktik. Introduktionen kan hållas både före du kommer till Zengården (vid något stadscentra, samhörande med zengården: Stockholm, Göteborg, Lund, Helsingfors, Glasgow och Tampere) eller när du kommer hit.

Medlemsskap

Efter att du gått en introduktion, varit med på några sittningar och lärt känna oss, så vill du kanske fortsätta delta i vår verksamhet. Det är då möjligt att ansöka om medlemskap i Zenbuddhistiska Samfundet. Som medlem betalar man månadsvis en avgift och får därmed tillgång till bland annat nyhetsbrev och tidningen Zendo. När man varit medlem länge nog, får man reducerad avgift på kurser, retreater och besök på Zengården. Medlemmar har också möjlighet att delta i sittningar och evenemang på våra stadscentra. Kontakta oss gärna om du har frågor gällande medlemskap. Är du redan medlem kan du logga in här.

Zengården   |   e-mail: enquiries@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631 | account details