UPCOMING

2022-07-07

Beginners' retreat (English)

Every year, we offer two live-in retreats suited to complete beginners, one in English and one in Swedish. Participants will learn everything they need to know to get started with their Zen practice. The English retreat will run from 7 to 10 July and be led by Sante Roshi this year. Members can apply online. Non-members please email for details.

2022-07-15

Nybörjarretreat (svenska)

Varje år har vi två retreater som passar nybörjare, även de utan någon som helst tidigare erfarenhet. Vi har en retreat på svenska och en på engelska. Deltagarna får lära sig allt man behöver för att komma igång med sin zenpraktik. Den svenska retreaten kommer vara 15-18 juli och leds av Kanja-roshi i år. Du som är medlem kan ansöka på hemsidan. Alla andra får maila Zengården för ytterligare information.

Calendar

Members are welcome to apply for any of our events: see the sidebar for upcoming events, or click here for a pdf of the full calendar for the year.

Zengården   |   e-mail: enquiries@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631   |   Plusgiro: 45 97 38-1