AKTUELLT

2019-01-25

januari helgretreat

Denna helgretreat leds av Kanja-roshi. Sista ansökningsdag är 11 januari.

2019-02-09

februarisesshin

Nu kan man ansöka till denna 7-dagars sesshin, som börjar 9 February och leds av Kanja-roshi. Sista ansökningsdag är 12 januari.

2019-03-20

mars sesshin

Nu kan man ansöka till denna sesshin, som börjar 20 mars och leds av Kanja-roshi. Sista ansökningsdag är 6 mars.

Loading...

Zengården   |   e-mail: enquiries@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631   |   Plusgiro: 45 97 38-1