AKTUELLT

2018-08-04

augustisesshin

Nu kan man ansöka till denna 7-dagars sesshin, som leds av Kanja-roshi. Sista ansökningsdag är 4 juni, två monader innan sesshinen.

2018-09-12

septembersesshin

Nu kan man ansöka till denna sesshin, som leds av Kanja-roshi. Sista ansökningsdag är 29 augusti.

2018-09-28

september helgretreat

Denna helgretreat leds av Kanja-roshi. Sista ansökningsdag är 14 september.

Loading...

Zengården   |   e-mail: enquiries@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631   |   Plusgiro: 45 97 38-1