AKTUELLT

2017-10-07

Schema för sesshiner 2018

Schemat för 2018 är nu tillgängligt. Klicka här för pdf.

2017-12-02

rohatsu sesshin

Nu kan man ansöka till 7-dagars sesshinen som startar den 2 december och leds av Kanja-roshi. Rohatsu är en av de mest populära sesshiner varje år, och det viktigt att ansöka i tid. Sista ansökningsdag är 2 oktober.

Om oss

Zengården är en del av Zenbuddhistiska Samfundet, här kan du läsa mer om samfundet, våra lärare och vår tradition.

Zenbuddhistiska samfundet

Zenbuddhistiska samfundet grundades 1981 i och med Philp Kapleu-roshis besök till Stokholm (läs mer nedan). Idag bedriver vi verksamhet dels på Zengården men också i ett antal stadscentran och sittgrupper. Du kan besöka Zenbuddhistisa samfundets hemsida på www.zazen.se (där du bland annat kan beställa meditationsdynor och böcker).

Våra lärare

Sante Poromaa-roshi har utövat zazen sedan tidigt åttiotal och undervisat på heltid i mer än ett decennium. Han började utöva som elev till Philip Kapleau-roshi, författare till Zens tre pelare. Sante-roshi blev senare elev till Kapleaus efterträdare Bodhin Kjolhede-roshi.

Kanja Odland-roshi inledde sin zenträning 1984 som elev till både Kapleau-roshi och Kjolhede-roshi. Hon har undervisat på heltid sedan 2001.

Båda lärare har erhållit formellt tillstånd att undervisa i Cloud-Water sangha-traditionen (läs mer nedan). Deras stil har utvecklats genom åren eftersom de försöker se till att värdefulla sedvänjor från denna uråldriga tradition bevaras men också att den görs tillgänglig och relevant för moderna människor.

Båda lärare uppmanar vikten av den egna erfarenheten – eleven uppmuntras att utforska verklighetens natur på egen hand, genom zazen. Samtidigt använder de sig av den rika zenlitteraturen, inklusive tre större koansamlingar (Mumonkan, Hekiganroku och Shoyoroku), de buddhistiska sutrorna och de stora zenmästarnas texter. Utöver zenlitteratur läser de båda lärarna också mycket i andra traditioner och discipliner. Deras teishos (föreläsningar för en grupp elever) kan avhandla ämnen så olika som fysik, konsumism, klimatförändringar och föräldraskap.

De är båda aktiva i samtida svenskt intellektuellt och kulturellt liv. De deltar i offentliga paneldebatter och rådgivande grupper. Båda utbildade sig ursprungligen till konstnärer och Kanja-roshi har bibehållit ett särskilt intresse för fotografi. Sante-roshi har publicerat en bok om beröringspunkter mellan vetenskap och buddhism, Varandets Väv.

Teishos

Här kan du ladda ner inspelade teishos av våra lärare (mp3-format):

Kanja Odland - Ickevetandets Rymd

Kanja Odland - Individualism och Kollektivism

Sante Poromaa - Odla din uppmärksamhet

Sante Poromaa - Four Veils (part 1) (engelsk)

Sante Poromaa - Four Veils (part 2) (engelsk)

Klicka här för att se en intervju med Sante-roshi (av Lilou Macé)

Vår tradition

Philip Kapleau roshi är känd som en av de lärare som starkt bidrog till att ta zenutövandet till väst. Han har skrivit många böcker, till exempel Zens tre pelare, den första boken om zenutövande som publicerades på engelska. Han grundade Rochester Zen Center 1966 och undervisade också i Sverige regelbundet från 1981. Zenbuddhistiska Samfundet bildades vid dessa besök. Idag tillhör vi Cloud-Water sanghan, den grupp av självständiga zencentran som grundlades av Kapleau roshis efterträdare, Bodhin Kjolhede roshi.

Kapleau roshi skolades i Japan i Harada-Yasutani-traditionen. Den traditionen hade grundats på 1950-talet av två framstående zenlärare, Harada Daiun Sogaku roshi och Haku’un Yasutani roshi. Både Harada roshi och Yasutani roshi ansåg, till skillnad från många andra japanska zenmästare vid den tiden, att det var viktigt att göra zenutövandet mer tillgängligt för lekmän med arbete och familjeåtaganden, och också för de många västerlänningar som kom till Japan för att söka ursprungligt zenutövande. En av deras första elever från väst blev, från 1951, Philip Kapleau. Efter tretton års zenträning i Japan återvände Kapleau sedan till USA och blev 1965 godkänd som zenlärare av Yasutani roshi. Han fortsatte att undervisa och skriva i över trettio år.

Stadscentran

Det finns också ett antal stadscentra som tillhör vår tradition. Du finner dem i Stockholm, Göteborg, Lund, Helsingfors, Glasgow och Tampere. Regelbundna meditationssessioner hålls vid alla stadscentran – klicka på respektive centra för att se schema och information om introduktionskurser etc.

Zengården   |   e-mail: enquiries@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631 | account details